Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on keskusteluterapiaa, jossa keskiössä on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen ja lopulta valjastaminen ongelmien ratkaisuun sekä arjen hyvinvoinnin parantamiseen.

Lyhytterapiasta voi saada apua ahdistukseen, stressiin, muutosprosessiin, työuupumukseen, vuorovaikutuksessa esiintyviin pulmiin, ihmissuhdeongelmiin tai jonkin muun tietyn, etukäteen tunnistamasi ja mieltäsi vaivaavan aiheen työstämiseen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa suunnataan kohti tulevaisuutta ja pohditaan erilaisia näkökulmia edistämään ongelman käsittelyä. Terapialle ominaista on kasvattaa asiakkaan itsetuntemusta ja syventää yhteyttä omiin tunteisiin.

Matalan kynnyksen keskusteluapua

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas ja ennen kaikkea saavutettava terapiamuoto. Lyhytterapia-nimitys tulee ensisijaisesti terapiasuhteen kestosta: lyhytterapia kestää asiakkaan tarpeen mukaan 1-25 tapaamiskertaa. Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan tullaan ilman lääkärin lähetteitä tai lausuntoja. Oma tarve ja halu terapeuttiselle keskusteluavulle riittää. 

Lyhytterapiasta on apua ensisijaisesti elämän solmukohtien ja kriisien availuun, sillä Kela-korvattua psykiatrista sairaudenhoitoa lyhytterapia ei ole. Jos terapiassa esiin tuomasi haasteet vaikuttavat siltä, että hyötyisit enemmän jostakin toisesta palvelusta, olen velvollinen ohjaamaan sinut muun avun piiriin.

Lyhytterapiaa Etsimessä?

Terapeuttina pyrin asiakkaan kanssa tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen ja antamaan sekä tilaa että aikaa tämän omalle kokemukselle. Minulle on tärkeää jokaisen yksilön sensitiivinen kohtaaminen ilman ennakko-oletuksia. Terapiassa etenemme yhteisesti sopien kohti ensimmäisellä käynnillä prosessille asettamaasi tavoitetta. Terapiasuhteen keston määritämme juuri niin pitkäksi, kuin itse koet tarpeelliseksi (1-25 tapaamiskertaa).

Opiskelin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n yhdessä Kainuun kesäyliopiston kanssa järjestämässä kaksivuotisessa koulutuksessa. Lyhytterapeuttiopintoihini sisältyi psykoterapeuttiset valmiudet (30 op), jotka ovat edellytys myöhempään yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumiselle. Terapeuttiopintoni sisälsivät siis paitsi lyhytterapeuttisten metodien opiskelua, myös psykoterapia-alan perustiedot ja -taidot. Muista asiantuntemuksistani voit lukea lisää täältä.

Otan terapia-asiakkaita vastaan etäyhteydellä Teamsissa. Ota yhteyttä ja kysy vapaita asiakaspaikkoja rohkeasti!