Mikä on Etsin?

Terapiahuone Etsin on rakkauslapseni, pitkään haudutettu idea omasta terapia-alan yrityksestä. Yksi suurimmista elämänhaaveistani on jo kauan ollut työskentely terapeuttina. Kipinän alalle sain, kun koin vakavan työuupumuksen ja sain apua - mistäpä muualta kuin terapiasta. Terapiatyöni tärkeimpänä ytimenä onkin vilpitön halu auttaa elämänkriiseissään kärsiviä pääsemään ajatuksissaan eteenpäin.


Terapiahuone Etsimen nimi juontuu intohimostani luoviin menetelmiin, etenkin valokuvaterapeuttisiin metodeihin. Valokuvaus on rakas harrastukseni vapaa-ajallakin.

Etsimen takana

Nimeni on Annariina, ja minä olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä työnohjauksen opiskelija (valm. 5/25). Aloitan myös tammikuussa 2024 seksuaalineuvojan opinnot. Lyhytterapeuttiopintoihini sisältyi psykoterapeuttiset valmiudet (30 op). Valmistuin lyhytterapeutiksi syksyllä 2023.

Taustakoulutukseltani olen sosiaalitieteilijä (YTM). Valmistuin sosiologian opintosuunnasta, ja sisällytin opintoihini laajasti erilaisia yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä, kuten psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, kasvatustieteitä, sukupuolentutkimusta, hallintotieteitä ja historiantutkimusta. Rakastan uuden oppimista, minulla on loputon tiedonjano. Monitieteisestä perhe- ja vuorovaikutustutkimuksesta muotoutui yliopisto-opintojeni punainen lanka. Opinnäytetöissäni (sekä kandidaatintutkielmassa että pro gradussa) tutkin sosiaalista vuorovaikutusta fokusoiduissa konteksteissa, ja vuorovaikutuksessa tuotettuja ihmisyyden ilmenemiä. Lisäksi olen käynyt opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajaopintojeni päättötutkielmassa tutkin luovien menetelmien käyttöä lukio-opiskelijoiden psykologian opetuksessa, sekä niiden koettua vaikutusta opiskelun aiheuttamaan stressiin.

Työurallani ennen hyppyä yrittäjäksi olen työskennellyt yläkoulun oppilaanohjaajana, opettajana yliopistossa ja vapaassa sivistystyössä, projektikoordinaattorina sosiaalipsykologian alan tutkimushankkeessa ja tutkimusavustajana kasvatustieteellisessä tutkimushankkeessa. Lisäksi minulla on pitkä media-alan työhistoria muun muassa valokuvaavana toimittajana. Media-alalle päädyin kuvallisen ilmaisun perustutkinto-opiskelujeni myötä. Juuri nyt teen yrittäjyyden lisäksi hanketyötä yhteiskunnallisten yritysten parissa ja sosiaalisten innovaatioiden hankkeistamisen maailmassa.